Om Företaget 

Vi är ett litet företag som sysslar med utveckling och underhåll av webbplatser för föreningar, företag och offentliga verksamheter.

Vi använder Drupal, som är utvecklat som freeware och som idag har mer än 1 miljon utvecklare i sitt nätverk

.Vid större systemanpassningar använder vi oss av ett internationellt utvecklarnätverk, Upwork. Det är ett av de största nätverken av webbutvecklare. Vi har således inte all kompetens i huset men har under några år byggt upp kontakter genom dessa nätverk som innebär att vi alltid kan hitta lösningar.

Om enkelmatte.se

Jag har en bakgrund som mattelärare och arbetade då också med utvecklingsprojekt riktade mot de grundläggande färdigheterna. Har därför ganska länge haft som målsättning att skapa ett system som underlättar inlärning och uppföljning.

Systemet är uppbyggt runt talbilder för att underlätta inlärningen. Eftersom förståelsen för 10-talssystemet är fundamentalt är övningarna också uppbyggda så att detta ingår i övningarna.

Eftersom övningarna skall ge träning i den typ av kunskap som bör kunnas automatiskt, exempelvis utan att räkna på fingrarna, görs övningarna på tid.

Vad kostar det

För närvarande är detta helt kostnadsfritt. Alla skolor ges möjlighet till en kostnadsfri utvärdering under våren. De första skolorna som ansluter sig kommer inte heller att debiteras under nästa läsår. Vi hoppas att de istället är intresserade av att ge feedback och på så sätt bidraga till att systemet utvecklas ytterligare.

Övriga kommer att erbjudas en prenumeration för en mycket rimlig kostnad, alternativt att använda systemet med en del Google annonser.