Om enkelmatte.se

Jag har en bakgrund som mattelärare och arbetade då också med utvecklingsprojekt riktade mot de grundläggande färdigheterna. 

Systemet är uppbyggt runt talbilder för att underlätta inlärningen. Eftersom förståelsen för 10-talssystemet är fundamentalt är övningarna också uppbyggda så att detta ingår i övningarna.

Då övningarna skall ge träning i den typ av kunskap som bör kunnas automatiskt, exempelvis utan att räkna på fingrarna, görs övningarna på tid.

Vad kostar det

Systemet är tillgängligt utan kostnad. Man får då räkna med att viss annonsering förekommer. 

 

Christer Ottosson
Achron Systems AB