Om enkelmatte.se

Jag har en bakgrund som mattelärare och arbetade då också med utvecklingsprojekt riktade mot de grundläggande färdigheterna. 

Systemet är uppbyggt runt talbilder för att underlätta inlärningen. Eftersom förståelsen för 10-talssystemet är fundamentalt är övningarna också uppbyggda så att detta ingår i övningarna.

Då övningarna skall ge träning i den typ av kunskap som bör kunnas automatiskt, exempelvis utan att räkna på fingrarna, görs övningarna på tid.

Vad kostar det

Systemet är tillgängligt utan kostnad. Man får då räkna med att viss annonsering förekommer. För att utnyttja den hela potentialen i skolan bör man dock köpa en prenumeration. Man får då som lärare möjlighet att följa upp sina elevers resultat och även ge läxor.

Systemet blir tillgängligt för skolorna till en kostnad av 500 kr (ex moms) per skola.och läsår. Då får alla elever som går på skolan tillgång till systemet alla tider på dygnet från alla typer av enheter via en personlig inloggning.  Om man har ett konto som lärare eller elev visas ingen reklam. 

Christer Ottosson
Achron Systems AB