Om Företaget 

Vi är ett litet företag som sysslar med utveckling och underhåll av webbplatser för föreningar, företag och offentliga verksamheter.

Vid större systemanpassningar använder vi oss av ett internationellt utvecklarnätverk, Upwork. Det är ett av de största nätverken av webbutvecklare. Vi har således inte all kompetens i huset men har under några år byggt upp kontakter som innebär att vi alltid kan hitta lösningar.

Om enkelmatte.se

Jag har en bakgrund som mattelärare och arbetade då också med utvecklingsprojekt riktade mot de grundläggande färdigheterna. Har därför ganska länge haft som målsättning att skapa ett system som underlättar inlärning och uppföljning.

Systemet är uppbyggt runt talbilder för att underlätta inlärningen. Eftersom förståelsen för 10-talssystemet är fundamentalt är övningarna också uppbyggda så att detta ingår i övningarna.

Då övningarna skall ge träning i den typ av kunskap som bör kunnas automatiskt, exempelvis utan att räkna på fingrarna, görs övningarna på tid.

Vad kostar det

Under våren 2021 har mer än 300 lärare och över 1000 elever prövat systemet kostnadsfritt och även gett feedback som gett oss förslag till förbåttringar.

Systemet blir tillgängligt för skolorna till en kostnad av 500 kr (ex moms) per skola.och läsår. Då får alla elever som går på skolan tillgång till systemet alla tider på dygnet från alla typer av enheter via en personlig inloggning. Systemets fulla potentia kräver att lärare och elever har konton. Då kan läraren enkelt följa elevernas utveckling. Om man har ett konto som lärare eller elev visas ingen reklam. 

Christer Ottosson
Achron Systems AB