Förstå addition och subtraktion

 

Tals uppdelning

Demo

 

Addition under 10

 

Vad saknas

 

Substraktion under 10

 

Mer addition

Add under 100 utan övergångar

 

10-kompisar-bilder

 

10-kompisar

 

10-kompis memory

Bilda par av 10-kompisar