Välkommen till enkelmatte.se

Här hittar du övningar i grundläggande matematik. Det är övningar som kan tillämpas för elever från förskola till åk 6 för att träna och underhålla  tabellkunskaper.

Det finns också övningar på det viktigaste steget i barns inledande matematikutveckling, talets uppdelning. Övningarna är också upplagda på ett sådant sätt att de ger träning i 10-talssystemet.

Eftersom övningarna är av den karaktär som man skall kunna med automatik görs övningarna på tid. Det blir då också ett sätt att sporra eleverna att göra fler övningar för att förbättra sitt rekord.
Vill du se vilka övningar som finns, klicka här , du kan då göra de olika övningarna under 20 sekunder/uppgift. Om du skaffar dig ett konto är övningstiden 2 minuter. Då får du också statistik över dina resultat. Skall du använda systemet i skolan får du ditt konto av din lärare.

Systemet innehåller också ett enkelt sätt för läraren att följa upp sina elevers kunskaper.

Här nedan ser du ett exempel på en elevuppgift och en lärarvy som visar hur man ser sina elevers resultat.

För att få full funktionalitet i systemet krävs en unik registreringskod per skola. Den erhålles när avtal tecknats.

Elevuppgift

Elevresultat