Anslut skolan till enkelmatte.se

Din skola har nu möjlighet att ansluta sig till enkelmatte.se för 500 kr (exkl. moms). Gäller per skola och läsår för alla elever och alla lärare från alla typer av enheter och alla tider på dygnet. Detta innebär att eleven även kan träna hemma och att du som lärare direkt kan avläsa elevens resultat. Mer information hittar du här.
För att ansluta till tjänsten måste du använda skolans registreringskod. Man kan använda systemet i en månad innan avtal tecknas. Avtalet inkluderar ett PUB-avtal eftersom vissa uppgifter behöver lagras för att uppföljning skall kunna göras. Vi behöver därför veta skolans namn samt namn och e-postadress till den som skall teckna avtalet.
Vi vill även ha e-postadress till dit fakturan skall skickas.

Anmäl dig genom att klicka på länken: Intresseanmälan för skola

Avtalsvillkor