<<  Vad är summan?  

simplemath

 
Show
 
 

9+1=?9+1=10
6+3=?6+3=9
6+1=?6+1=7
2+8=?2+8=10
1+3=?1+3=4
5+4=?5+4=9
3+2=?3+2=5
1+2=?1+2=3
2+7=?2+7=9
5+1=?5+1=6
5+2=?5+2=7
2+5=?2+5=7
6+4=?6+4=10
2+4=?2+4=6
4+1=?4+1=5
4+2=?4+2=6
1+5=?1+5=6
5+1=?5+1=6
8+1=?8+1=9
9+1=?9+1=10
4+5=?4+5=9
9+1=?9+1=10
4+4=?4+4=8
4+1=?4+1=5
6+2=?6+2=8
4+3=?4+3=7
7+3=?7+3=10
2+6=?2+6=8
1+9=?1+9=10
2+8=?2+8=10
8+2=?8+2=10
6+3=?6+3=9
6+3=?6+3=9
8+1=?8+1=9
9+1=?9+1=10
2+6=?2+6=8
7+1=?7+1=8
3+4=?3+4=7
1+8=?1+8=9
7+2=?7+2=9
3+6=?3+6=9
5+3=?5+3=8
9+1=?9+1=10
8+1=?8+1=9
3+3=?3+3=6
1+6=?1+6=7
1+1=?1+1=2
8+1=?8+1=9
4+4=?4+4=8
3+1=?3+1=4
5+4=?5+4=9
6+3=?6+3=9
4+5=?4+5=9
1+5=?1+5=6
9+1=?9+1=10
6+2=?6+2=8
4+5=?4+5=9
6+2=?6+2=8
4+4=?4+4=8
1+7=?1+7=8
4+1=?4+1=5
5+1=?5+1=6
8+1=?8+1=9
2+5=?2+5=7
4+1=?4+1=5
4+3=?4+3=7
3+5=?3+5=8
5+4=?5+4=9
2+2=?2+2=4
8+2=?8+2=10
6+2=?6+2=8
5+2=?5+2=7
7+3=?7+3=10
3+4=?3+4=7
7+2=?7+2=9
2+1=?2+1=3
4+3=?4+3=7
6+1=?6+1=7
9+1=?9+1=10
1+2=?1+2=3
8+1=?8+1=9
7+2=?7+2=9
3+2=?3+2=5
1+6=?1+6=7
1+7=?1+7=8
3+6=?3+6=9
3+3=?3+3=6
8+1=?8+1=9
6+4=?6+4=10
8+2=?8+2=10
4+1=?4+1=5
8+2=?8+2=10
1+1=?1+1=2
5+1=?5+1=6
9+1=?9+1=10
8+1=?8+1=9
7+2=?7+2=9
6+4=?6+4=10
7+1=?7+1=8
1+6=?1+6=7