<<  Utökad addition - gör ett val

 

Addition inom 100

 

Subtraktion inom 100

 

Addition inom 1000

 

Subtraktion inom 1000